نمایندگی Jenway

نمایندگی جنوی (Jenway)

کمپانی Jenway در سال 1971 تاسیس گردیده و همواره در تلاش بوده تا موجب ارتقای سطح تکنولوژی و برتری شما در آزمایشگاه گردد و کمپانی جنوی(Jenway) هم اکنون از معتبرترین برندهای مطرح در سراسر جهان در زمینه تولید تجهیزات اسپکتروفتومتری، فلیم فتومتر، PHمتر، هدایت سنج و … می باشد.

Showing all 9 results, including child brands