اسپکتروفتومتر UV/Visibel

خرید اسپکتروفتومتر/فروش اسپکتروفتومتر/نمایندگی فروش

دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهم کنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد. دستگاه های اسپکتروفتومتر فرا بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاه های اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد. عموماً منابع نوری قابل استفاده در این دستگاه یک لامپ هالوژن تنگستن، برای نور مرئی و یک لامپ دوتریم برای نورUV می باشد.اساساً این دستگاه برای اسپکتروفتومتری مایعات طراحی شده ولی نمونه های جامد شفاف و گازها را نیز می توان مورد آنالیز و بررسی قرار داد. محدوده کاری دستگاه از ١٩٠ تا ١١٠٠ نانومتر می باشد. این دستگاه دارای قابلیت آنالیز تک طول موجی و یا روبش طیفی است.

اسپکتروفتومتر UV/Vis

دستگاه اسپکتروفتومتر سری PhotoLab کمپانی WTW آلمان با کاربری ساده، قطعات با دوام و دارا بودن قابلیت های پایه ای در اسپکتروفتومتری، این دستگاه را علاوه بر مصارف رایج تر آزمایشگاه های کنترل کیفی، به برترین انتخاب جهت محیط هاب آموزشی تبدیل نموده است.

دارای پنج حالت اندازه گیری که عبارتند از

غلظت: رسم منحنی کالیبراسیون و تعریف متد توسط کاربر با استفاده از حداکثر 10 استاندارد.
جذب/ عبور
سینتیک: نمایش منحنی های دینامیک، امکان بزرگ نمایی، محاسبه شیب و جذب در نقاط مورد نظر.
اسکن طول موج: نمایش منحنی های دینامیک، امکان بزرگ نمایی، مشتق و جذب و نمایش قله ها و دره ها.
اندازه گیری چند طول موجی: قابلیت تعریف فرمولاسیون با مبنای حداکثر 10 طول موج.

در حال نمایش 17 نتیجه