همزن مکانیکی

همزن مکانیکی

همزن‌ها، ماشین‌هایی هستند که در صنایع تولیدات شیمیایی، غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند و موارد استفاده آنها شامل موارد زیر است:
• مخلوط کردن مایعات با یکدیگر
• افزایش دادن برهم کنش‌های مواد
• یکنواخت نگاه داشتن مایعات در حین فرایند ذخیره سازی
• افزایش روند انتقال گرما (گرم کردن و یا خنک کردن)
•همزن‌ها به ویژه در جهت مخلوط کردن مایعات استفاده می‌شوند.

به طور کلی، چند دسته از همزن‌ها در برهمکنش‌های دارویی وجود دارد:

1. قلاب
2. توربین‌ها
3. تقسیم کننده انتقال گازها 

انواع متعددی از همزن‌های صنعتی وجود دارد:• همزن‌های مکانیکی (rotating)
• همزن‌های ایستا (لوله های مناسب با تیغه‌ها)
• همزن‌های میکسری Padole
• همزن‌هایی که با پمپ‌کار می کنند
• همزن‌هایی که با گازها کار می‌کنند

نمایش دادن همه 2 نتیجه

ثبت سفارش