دستگاه طیف سنج پلاسمای ICP

فروش/قیمت دستگاه ICP-OES

دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القائی یا ICP (Inductively Coupled Plasma) از جمله روشهای طیف سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر (Atomization) به کمک محیط گرم پلاسما صورت می پذیرد. از دستگاه ICP-OES برای ارزیابی و شناسایی فلزها و برخی نافلزها تا غلظت‌های بسیار کم تا رنج ppb استفاده کرد. این تکنیک دستگاه icp-oes در مقایسه با طیف‌ سنج جذب اتمی، دارای دقت، حساسیت و سرعت بیشتری است.

در حال نمایش 9 نتیجه