کدورت سنج

خرید کدورت سنج از بهترین نمایندگی کدورت سنج

کدورت سنج یا توربیدومتر برای تعیین غلظت جامدات در یک نمونه مایع ، معمولا آب ، استفاده می شود . کدورت سنجی میزان کدورت یک مایع است که توسط حضور جامدات معلقی ایجاد می شود که ممکن است شامل میکرو ارگانیسم ها، مخمر یا رسوب شود، بر اساس استاندارد ISO 7027/DIN EN 27027 اندازه‌گیری کدورت در طول موج i860 nm و با استفاده از منبع نور مادون قرمز (IR) انجام می‌شود. در صورتی که اندازه‌گیری کدورت در صنایع آب و فاضلاب بر اساس استاندارد US EPA و با استفاده از منبع نور تنگستن انجام می‌شود.
کدورت سنج های دستی به منظور استفاده در کار های میدانی طراحی شده اند در حالی که مدل های رو میزی برای استفاده در آزمایشگاه هستند و مدل های اینلاین برای نصب غیر مستقیم در یک خط تامین آب ساخته شده اند.

در حال نمایش 12 نتیجه