BOD متر

دستگاه اندازه گیریBOD/فروشBODمتر/نمایندگی کمپانیWTW-HACH

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی(BOD) میزان اکسیژن محلول مورد نیاز(به عبارت دیگر خواسته شده) به وسیله ی ارگانیسم های زیستی هوازی به منظور تجزیه ی مواد آلی حاضر در نمونه ی آبی داده شده در دمای خاص طی یک مدت زمان معین توسط bod متر می باشد.مقدار BOD غالب اوقات به شکل میلی گرم های اکسیژن مصرف شده در هر لیتر نمونه در طول 5 روز انکوباسیون در دمای 20 درجه ی سانتیگراد بیان می شود و معمولا به عنوان جایگزینی برای درجه ی آلودگی آب استفاده می شود . BOD را می شود به عنوان سنجشی برای کارآمد بودن جایگاه های تصفیه ی فاضلاب استفاده کرد که به وسیله ی bod متر اندازه گیری می شود . در لایحه ی آب تمیز ایالت متحده از آن به عنوان یک آلاینده ی قراردادی یاد شده است .

اصول اندازه‌گیری در مدل‌های مختلف دستگاه‌های اندازه‌گیری BOD کمپانیWTW بر اساس روش فشارسنجی (مانومتری) بوده که سنسور فشار بر روی کلاهک هر یک از بطری‌ها قرار دارد.این سنسور نسبت به کاهش فشار اکسیژن حساس بوده و بر اساس قانون گازهای کامل مقدار غلظتBOD بر روی صفحه نمایش کلاهک نمایش داده می‌شود.

این دستگاه در دو مدل ساده و کنترلی موجود است که به‌صورت مجموعه‌های شش و دوازده خانه قابل ارائه می‌باشد.در مدل‌های ساده این سیستم مقدار BOD بر روی کلاهک نمایش داده می‌شود، مزیت دستگاه‌های BOD متر این کمپانی نسبت به دیگر کمپانی‌ها وجود باطری بر روی کلاهک آن می‌باشد که در صورت قطع برق دستگاه به کار خود ادامه می‌دهد.

در حال نمایش 6 نتیجه