ژل داک

دستگاه ژل داک

دستگاه ژل داک که با نام های سیستم تصویر ژل ، سیستم مستند سازی ژل ، یا ثبت تصویر ژل نیز شناخته می شود از دستگاه های آزمایشگاهی می باشد که از آن در آزمایشگاه های زیست مولکولی به منظور تصویر برداری و مستند سازی نوکلئیک اسید و پروتئین یا ژل های آگارز یا اتیدیوم بروماید استفاده می شود . رنگ کردن این دستگاه ژل داک اغلب اوقات با اتیدیوم بروماید یا دیگر فلوفور ها نظیر SYBR Green صورت می گیرد . معمولا ، در دستگاه ژل داک یک دستگاه ترانس ایلومینیتور نوری ( UV ) ، یک هود یا یک اتاقک تاریک به منظور حفاظت از منابع نوری خارجی و محافظت از کاربر در برابر معرض گذاری با UV ، و یک دوربین CCD یا CMOS به منظور ثبت تصویر ، دیده می شود.

اجزاء دستگاه ژل داک:

1- منبع نوری فرابنفش، مادون قرمز، مرئی یا LED با طول موج مناسب برای حداکثر برانگیختگی رنگها
2- فیلترهای نوری مناسب برای حذف طول موجهای تابشی و بازتابشی مزاحم
3- سیستم تصویربرداری قوی
4- دوربین
5- صفحه نمایش
6- بدنه دستگاه
7- هود جهت محافظت کاربران از اشعه فرابنفش
8- برای دستگاه ژل داک وجود اتاق تاریک Dark Room لازم میباشد
9- ترانس ایلومیناتور (برای مشاهده مستقیم قطعات DNA روی ژل استفاده می شود.
انواع دستگاه های ژل داک
نوع دستگاه ژل داک مورد نیاز توسط یک آزمایشگاه بستگی به کاربرد و روش آشکار سازی دارد .
کمی لومینسانس : به طور کلی برای بلات وسترن استفاده می شود ،
اتیدیوم بروماید ( UV) دیجیتال / CCD ، کمی لومینسانس ، فلورسانس سه رنگ ، دنسیتومتری و آشکار ساز های نور مرئی برای این وجود دارند تا نتایج کمی ( مقداری ) باند های پروتئینی و نوکلئیک اسیدی ، بلات های نقطه ای و میکروپلیت ها را ثبت کنند .
رادیوگرافی فیلم خودکار : برای رادیو ایزوتوپ ها استفاده می شود .
لیزر : کاربرد های فلورسانس هم زمان ، تعیین کمیت دقیق و بسیار حساس برای رادیو ایزوتوپ ها ، و انعطاف پذیری در انتخاب فیلتر های انتشار ، از جمله فیلتر های سفارشی برای رنگ هایی نظیر رنگ های Cy .
مالتی پلکس : آشکار سازی و تصویر گرفتن از چندین سیگنال فلورسانت به صورت هم زمان در آزمایش هایی مشابه و / یا آشکار سازی سیگنال های لومینسانسی ، رنگ سنجی و رادیو ایزوتوپی .
Phosphoimager ها : افزایش حساسیت برای کاربرد های فلورسانسی هم زمان و رادیو ایزوتوپ ها ، و انعطاف پذیری در انتخاب فیلتر های انتشار ، از جمله فیلتر های سفارشی .
کاربرد های دستگاه ژل داک
•    میل های ترکیبی آنتی بادی پلی کلونال و مونو کلونال
•    ژل و تصویر برداری از بلات
•    شمارش کلنی ها                                                        
•    ارزیابی ایمنی
•    آشکار سازی هم زمان پروتئینی                                  
•    الکتروفورز دو بعدی
•    تعیین کمیت پروتئین
•    تعیین ویژگی تغییر بعد از ترجمه

در حال نمایش یک نتیجه