فریزدرایر

فروش فریزدرایر/خرید فریزدرایر/نمایندگی کمپانی martin christ آلمان

دستگاه فریز درایر برای خارج ساختن حلال/ حلالهای از ساختمان پلیمرها و خشک کردن نمونه ها بواسطه ایجاد خلا در دماهای بسیار پائین بدون تغییرساختار ترکیب استفاده می شود. همچنین، گستره دمایی دستگاه از حدود 40- درجه سانتی گراد تا 58- درجه سانتی گراد می باشد. فرآیند خارج کردن رطوبت از نمونه یا قطعه منجمد شده به وسیله ایجاد خلاء را Freeze Drying گویند.در فرآیند خشک کردن انجمادی، آب منجمد شده موجود در قطعه به وسیله فرایند تصعید از نمونه خارج می شود.یخ تصعید شده توسط پمپ خلاء یا اژکتور بخار، از داخل اتاقک خشک کن مکیده می شود. گرمای مورد نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، تامین می گردد.

۳ مرحله اصلی freeze drying

مهم ترین فاز این فرایند، فاز انجماد است. انجماد صحیح و مناسب، می تواند منجر به ۳۰% کاهش زمان در فاز خشک کردن گردد.
فاز انجماد
روش های مختلفی برای منجمد کردن ماده وجود دارد. این فرایند می تواند به کمک فریزر یا حمام سرد انجام شود و یا بر روی شلف های یک فریز درایر. سرد کردن ماده تا زیر نقطه سه گانه آن، این اطمینان را ایجاد می کند که در مرحله های بعدی، به جای تصعید، ذوب و تبخیر رخ نخواهد داد و در واقع، باعث می شود که ماده فرم فیزیکی خود را حفظ کند.
خشک کردن اولیه
در فاز خشک کردن اولیه (تصعید)، به منظور تصعید شدن حلال؛ فشار کاهش داده شده و به ماده گرما داده می شود. با افزایش وکیوم، سرعت تصعید نز افزایش پیدا می کند. ولی توجه داشته باشید که افزایش بیش از حد وکیوم، می تواند سرعت تصعید را کاهش دهد. در این فاز، سطح کندانسور بسیار سرد است و باعث جذب بخار حلال و جامد شدن آن می شود. به صورت کلی، ۹۵% حلال در این مرحله حذف می شود. خشک کردن اولیه، فرایندی کند و زمان بر است. افزایش بیش از حد دما می تواند ساختار ماده را تغییر دهد.
خشک کردن ثانویه
در این فاز، مولکولهایی از حلال که با مولکول های ماده اصلی پیوند بین مولکول تشکیل داده اند، حذف می شوند. این فرایند، از طریق افزایش بیشتر دما و شکسته شدن پیوند ها رخ می دهد. در پایان این فاز، ساختار محصول نهایی بسیار متخلخل خواهد بود. در پایان فرایند، می توان وکیوم را به کمک یک گاز خنثی، شکست و فشار را به فشار اتمسفر رساند.

در حال نمایش 2 نتیجه