آگوست 18, 2021

کروماتوگرافی چیست؟

«کروماتوگرافی فاز نرمال» (Normal-phase Chromatography)  این نوع از کروماتوگرافی، حالتی است که در آن، فاز ساکن، قطبی (آبدوست) و فاز متحرک، ناقطبی (آبگریز) باشد. در مواردی برای کاربردهایی خاص، دانشمندان ... ادامه مطلب