فروش پلاریمتر/قیمت پلاریمتر کمپانیATAGO

پلاریمتر یک ابزار علمی است که از آن برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری ، استفاده می شود. بعضی از مواد شیمیایی از نظر نوری فعال هستند ، و نور پلاریزه شده زمان عبور از این مواد آن ها را به چپ ( خلاف جهت عقربه های ساعت ) یا راست ( در جهت عقربه های ساعت ) می چرخاند. مقداری که بواسطه آن نور چرخش پیدا می کند با نام زاویه ی چرخش شناخته می شود.

اجزاء و قسمتهاي مختلف دستگاه پلاريمتر:

1- منبع نور:
توليد كننده نور تك رنگ است، چون ميدان چرخش با  طول موج تغيير مي كند. لذا بايد به عنوان منبع از يك توليد كننده نور تك رنگ استفاده كرد. معمولا از لامپ بخار سديم (خط زرد D) استفاده مي شود. لامپ جيوه هم ممكن است بكار برده شود.
۲- شکاف( Slite) :
ميزان نور رسيده به نمونه را تنظيم مي كند
– عدسي:
نقش موازي كننده نور را دارد.
4- منشور نيكل :
اولین منشور نیکل كه پلاريزور نام دارد و نور را پلاريزه مي كند.
5- سل نمونه:
استوانه اي شيشه اي است و جهت قرار دادن نمونه مورد آزمايش در داخل آن است طول آن ممکن است 1 ،  2 ، 3 ، 4  سانتیمتر باشد.
6- منشور نيكل :
دومین منشور نیکل كه آنالايزور(Analyzer) بعنوان تجزيه كننده است كه با چرخاندن آن مي توان نور پلاريزه را به حالت اول برگرداند و مقدارانحراف آن را بر حسب درجه از روي يك سطح دايره اي مدرج خواند.
در اين حالت روشنائي دو نيم دايره اي كه از عدسي چشمي ملاحظه مي شود به يك اندازه خواهد بود.
7- عدسي چشمي و ردياب (دتكتور):
معمولا از چشم انسان بعنوان ردياب استفاده مي شود. در دستگاههای پيشرفته فتوالکتريک هستند و تا 001/0 درجه را تعيين مي كند.

پلاریمتر دستی

پلاریمتر های دستی قدیمی ترین پلاریمتر ها می باشند که نیاز داشتند که کاربر به صورت فیزیکی یک عنصر پلاریزه کننده را ( آنالیزور ) بچرخاند ، در حالی که از میان یک عنصر استاتیک دیگر ( آشکار ساز ) در حال مشاهده است. آشکار ساز در انتهای رو به رویی یک لوله ی حاوی نمونه ی فعال از نظر نوری قرار گرفته بود و کاربر از چشمان خود برای قضاوت در مورد ” هم ترازی ” زمانی که نور مشاهده می شد ، استفاده می کرد. زاویه ی چرخش سپس از یک زاویه سنج ساده که در چند درجه ای پلارایزر ثابت شده بود ، خوانده می شد.

پلاریمتر نیمه خودکار

امروزه پلاریمتر های نیمه خودکار وجود دارند که نیاز به آشکار سازی بصری دارند ولی از دکمه های فشاری برای چرخاندن آنالیزور استفاده می کنند و دارای صفحات نمایش دیجیتالی می باشند.
پلاریمتر تمام خودکار
مدرن ترین پلاریمتر ها تمام خودکار هستند و به سادگی نیاز به فردی برای فشار دادن یک دکمه و منتظر شدن برای بازخوانی دیجیتالی زاویه ی چرخش دارند. پلاریمتر های خودکار سریع دیجیتالی زمان اندازه گیری را بدون توجه به زوایه ی چرخش نمونه ، به یک ثانیه کاهش می دهند. به علاوه ، آن ها به عنوان مثال اجازه به اندازه گیری مداوم بررسی های جنبشی در HPLC می دهند.