نمایندگی جنوی (Jenway)

کمپانی Jenway در سال 1971 تاسیس گردیده و همواره در تلاش بوده تا موجب ارتقای سطح تکنولوژی و برتری شما در آزمایشگاه گردد و کمپانی جنوی(Jenway) هم اکنون از معتبرترین برندهای مطرح در سراسر جهان در زمینه تولید تجهیزات اسپکتروفتومتری، فلیم فتومتر، PHمتر، هدایت سنج و … می باشد.

 

PHمترهای سری 3510

PHمترهای سری 3510

اسپکتروفتومترهای سری 60 و 70

اسپکتروفتومترهای سری 60 و 70

اکسیژن سنج های سری 9500

اکسیژن سنج های سری 9500

رنگ سنج های سری6051

رنگ سنج های سری6051

فلوریمترهای سری 62

فلوریمترهای سری 62

فلیم فتومترهای سری PFP7

فلیم فتومترهای سری PFP7

هدایت سنج رومیزی سری 4510

هدایت سنج رومیزی سری 4510

ثبت سفارش