نمایندگی PH متر WTW

phمتر و یا پ هاش متر دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بکار می رود . PH واژه ای است که جهت تعریف میزان یونهای معادل هیدروژن موجود در محلول استفاده میشود. اندازه گیری میزان اسیدی بودن مایعات در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع غذایی،دارویی، صنایع کشاورزی و دامپروری ، تصفیه خانه ها ، آزمایشگاههای صنعتی و پزشکی و در سایر صنایع که اندازه گیری میزان اسید آن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

Phمتر های رومیزی کمپانی wtw دارای کیفیت و حساسیت بالا در اندازه گیری پارامتر ph که در سه مدل ذیل ارائه میشود.

مدل 7110 رومیزی کمپانی wtw آلمان

PHمتر رومیزی

مشخصات محصول:

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
PH،ORP،T،mv
 • محدوده اندازه‌گيری PH
-2  تا 20
 • دقت اندازه‌گيری PH
±0.005
 • حد تفکیک PH
0.001
 • كاليبراسيون PH
3 نقطه ای
 • تشخيص اتوماتيك 2بافر از کمپانی wtw و DIN
 • درگاه اندازه گيری
1کانال
مدل 7310 رومیزی کمپانی wtw آلمان

PHمتر رومیزی

مشخصات محصول:

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
PH،ORP،T،mv
 • محدوده اندازه‌گيری PH
 • دقت اندازه‌گيری PH
±0.005
 • حد تفکیک PH
0.001
 • كاليبراسيون PH
5 نقطه ای
 • درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتراز طریق نرم‌افزار Multilab Importer
 • قابليت ذخیره 5000نتیجه به صورت اتوماتيك
 • تشخيص اتوماتيك 22 بافر از شركت‌های مختلف
 • دارای پرینتر داخلی (مدل P7310)
ثبت سفارش