نمایندگی جنوی (Jenway)

کمپانی Jenway در سال 1971 تاسیس گردیده و همواره در تلاش بوده تا موجب ارتقای سطح تکنولوژی و برتری شما در آزمایشگاه گردد و کمپانی جنوی(Jenway) هم اکنون از معتبرترین برندهای مطرح در سراسر جهان در زمینه تولید تجهیزات اسپکتروفتومتری، فلیم فتومتر، PHمتر، هدایت سنج و … می باشد.

 

اسپکتروفتومترهای سری 60 و 70

اسپکتروفتومترهای سری 60 و 70

رنگ سنج های سری6051

رنگ سنج های سری6051

فلوریمترهای سری 62

فلوریمترهای سری 62

فلیم فتومترهای سری PFP7

فلیم فتومترهای سری PFP7

اکسیژن سنج های سری 9500

اکسیژن سنج های سری 9500

PHمترهای سری 3510

PHمترهای سری 3510

ثبت سفارش