PHمتر پرتابل/پ هاش متر/WTW آلمان

از قابلیت های PHمتر پرتابل کمپانی WTW استحکام بالا و ضد آب بودن ،کاربری اسان وهمچنین دقت بالا میتوان اشاره کرد که در دو مدل زیر ارائه میشود.

مدل 3110 PH پرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول (خریدPHمتر):

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
pH,mV,ORP,T
 • محدوده اندازه‌گيری PH
-2 تا 20
 • دقت اندازه‌گيری PH
±0.005
 • حد تفکیک PH
0.001
 • كاليبراسيون PH
3 نقطه ای

 

 

 

 

مدل 3310 PH پرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول (خریدPHمتر):

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
pH,mV,ORP,T
 • محدوده اندازه‌گيری PH
-2 تا 20
 • دقت اندازه‌گيری PH
±0.005
 • حد تفکیک PH
0.001
 • كاليبراسيون PH
5 نقطه ای
 • تشخيص اتوماتيك 22بافر از کمپانی wtw و DIN
 • درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار Multilab Importer
 • قابليت ذخیره 500 نتیجه به صورت اتوماتيك

ثبت سفارش