فروش/قیمت دستگاه GC مدل 6890N
دستگاه کروماتوگراف گازی(GC) مدل 6890 قابلیت کنترل پنوماتيک برای برنامه ريزي فشار و جریان گاز جهت بهبود بهره وری در آزمایشگاه و کاهش کالیبراسیون مجدد قابلیت اتصال بصورت یکپارچه به اتو سمپلر 100 نمونه اي همراه با فناوری تزریق سریع.

مشخصات :

• G1530A Aglient 6890 Plus Network GC System
• Agilent 6890 TCD with EPC
• Single Split/Splitless Injector
• Single Flame Ionization Detector
• Electronic Pressure Control on detector and injector
• Ambient temperature +4 °C to 450 °C
• Temperature set point resolution: 1 °C
• Supports 6 oven ramps with 7 plateaus, Negative ramps are allowed
• 7683 Autosampler Tower and 100 sample Tray
• Cables and Manuals

ثبت سفارش