فروش/قیمت اسپکتروفتومتر فلورسانس

اسپکتروفتومتر فلورسانس مدل LS45 کمپانی PerkinElmer
اسپکتروفتومتر سری LS45 ترکیبی از عملکرد بالا ، قابلیت اطمینان ، سهولت استفاده و دوام بالا که برای آزمایشگاه های صنعتی ، شیمیایی ، زیست محیطی ، دارویی،کشاورزی و برنامه های دانشگاهی طراحی گردیده است تا نیازهای فعلی و آینده آزمایشگاه خود را برآورده کنید.

این سری اسپکتروفتومتر فلورسانس دارای لامپ Pulsed Xenon lamp می باشد که باعث کاهش چشمگیر نور هرز، حفظ یکپارچگی نمونه، خروجی عریض طیف UV برای انعطاف پذیری بالا می شود.

اسپکتروفتومتر LS45 چالش های زیست شناسی آزمایشگاه شما را از میان برده و توانایی تجزیه و تحلیل موارد ذیل را دارد :

 • Fluorescence
 • Phosphorescence
 • Bioluminescence
 • Chemiluminescence
 • 3D excitation/emission, synchronous, and kinetic scanning
 • Excitation, emission, constant wavelength synchronous

and constant energy synchronous spectral scanning

 • Single- and multiple-wavelength kinetics
 • Simple quantitation by curve fitting with several fit algorithms
 • Intracellular ion analysis
 • Polarizatio
 • اسپکتروفتومتر فلورسانس PerkinElmer

  اسپکتروفتومتر فلورسانس PerkinElmer

ثبت سفارش