فروش سیرکولاتور آزمایشگاهی/قیمت چیلر سیرکولاتور 

چیلر سیرکولاتور  آزمایشگاهی، دستگاهی است که به منظور خنک سازی و پایین آوردن دما در مصارف علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد یک چیلر آزمایشگاهی دستگاهی است که گرما را از یک مایع با استفاده از یک چرخه ی خنک کنندگی جذب یا فشرده سازی بخار حذف می کند .

کاربرد چیلرهای آزمایشگاهی به صورت عمده به دو دسته تقسیم می شود:
دسته اول
زمانی که یک محصول یا دستگاه برای کارکرد خود نیازمند چیلر خنک سازی است ابتدا تولید کنندگان باید با بهره گیری از چیلر آزمایشگاهی میزان اتلاف حرارتی دستگاه را برآورد نموده سپس با توجه به نتایج به دست آمده اقدادم به خرید چیلر های مخصوص برای خنک سازی دستگاه خود نمایند.
دسته دوم
چیلرهای آزمایشگاهی در دانشگاه ها ، مراکز تحفیقاتی و علمی به منظور خنک سازی نمونه های تحقیقاتی در سیکل بسته و یا باز مورد استفاده قرار می گیرند .

مواردی که باید در انتخاب چیلر ها در نظر داشت شامل :

توان سرمایشی مورد نیاز

توان گرمایشی مورد نیاز

نیاز به خنک کردن بیشتر در آینده

حجم مخزن خنک کننده

نوع مایعی که سیرکوله میشود

فشار مایع

دبی مایع

دقت کنترلر دما

دقت کنترل دمای دستگاه

حداکثر دما و حداقل دما

ثبت سفارش