دستگاه BOD سنج مدل BOD TRAK II کمپانی HACH

دستگاه BOD سنج مدل BOD TRAK II، دستگاهی قدرتمند جهت اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) به روش مانومتریک در آزمایشگاه که از سوی کمپانی HACH ارائه داده شده است از مزایای این دستگاه میتوان به نمایش پیوسته داده ها، صفحه نمایش بزرگ و رنگی، سهولت در کاربری و منبع تغذیه اتوماتیک اشاره کرد.

دستگاه BOD سنج مدل BOD TRAK II کمپانی HACH

مشخصات :

ظرفیت: 6  بطری 492 میلی لیتری

دریفت: < 3 mg/L BOD in 5 days

محدوده اندازه گیری: 0 – 700 mg/L

متد اندازه گیری : Manometric

رابط خروجی داده : RS232

ثبت سفارش