شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱۸۸۵۰۹۳۸۴ - ۰۲۱۸۶۰۴۵۸۷۰
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما

تماس با ما


آدرس:تهران , خيابان سهروردي شمالي  , خيابان خرمشهر(آپادانا) , پلاك٢٩

شماره تماس: ۸۸۵۰۹۳۸۴-۰۲۱ـ ۸۶۰۴۵۸۷۰-۰۲۱ ـ ۸۸۵۳۴۶۵۸-۰۲۱

ایمیل: info@mahazma.com