اکسیژن متر پرتابل wtw/نمایندگی wtw آلمان
دستگاه اکسیژن متر پرتابل کمپانی wtw جهت اندازه گیری اکسیژن محلول با صفحه نمایش گرافیکی و مقاوم در برابر آب.

مدل 3205 oxiپرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در مایعات بر اساس mg /L ، PPMو % می باشد.
• دقت اندازه گیری: 0.5%
• قابلیت اتصال به الکترود های مجهز به تصحیح اتوماتیک فشار هوا
• مجهز به سیستم تصحیح شوری هنگام اندازه گیری آب شور
• قابلیت اتصال و اندازه گیری اکسیژن با الکترود های گالوانیکی
• قابلیت اندازه گیری فشار جزئی اکسیژن (i0.0 … 200.0 % (0 … 200 %*) ±0.5 %)
• قابلیت اتصال به الکترود های CellOxو DurOx از کمپانی سازنده

مدل 3310 oxiپرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در مایعات بر اساس mg /L ، PPMو % می باشد.
• دقت اندازه گیری: 0.5%
• قابلیت اتصال به الکترود های مجهز به تصحیح اتوماتیک فشار هوا
• اصلاح شوری ساخته شده برای اندازه گیری نمونه ها با محتوای نمک
• قابلیت اتصال و اندازه گیری اکسیژن با الکترود های گالوانیکی
• قابلیت اندازه گیری فشار جزئی اکسیژن (i0.0 … 200.0 % (0 … 200 %*) ±0.5 %)
• قابلیت اتصال به الکترود های CellOxو DurOx از کمپانی سازنده
• – قابليت ذخیره 5000 نتیجه به صورت اتوماتيك
• درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر

ثبت سفارش