شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱۸۸۵۰۹۳۸۴ - ۰۲۱۸۶۰۴۵۸۷۰
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما

فروش الکترود phمترHACH-WTW

فروش انواع الکترودها و محلول های نگهداری و کالیبراسیون الکترود از کمپانی WTW آلمان-HACH آمریکا

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , ,