شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱-۸۸۵۰۹۳۸۴
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما

قیمت ریل تایم پی سی آر/فروش ریل تایمBIO RAD

قیمت ریل تایم پی سی آر/فروش Real Time PCR مدل CFX96 بایورد(BIO RAD)

وجه افتراق Real Time PCR با PCR نوع معمولی به کار گرفتن یک نشانگر فلورسنت در واکنش جهت ردیابی محصول واکنش می باشد. این گزارش‌گرها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در صورت تکثیر DNA نور تولید کنند. لذا افزایش شدت نور ثبت شده در دستگاه با میزان محصول بدست آمده نسبت مستقیم دارد. به اولین چرخه‌ای که شدت فلورسنت بیشتر از خط پایه (Threshold)باشد چرخۀ آستانه یا CT گویند. عدد CT با مقدار الگوی اولیه رابطۀ معنی داری دارد و از روی آن می‌توان مقدار mRNA اولیه را تخمین زد. به عبارت دیگر در فاز اولیه مرحله تصاعدی مقدار فلورسنت افزایش می یابد تا به آستانه¬ای می رسد که به مقدارمشخصی از سطح background بالاتر است، این چرخه ( سیکلی از PCR که قطعه تکثیر از حد آستانه عبور می کند) به عنوان CT شناخته می شود.
به طور کلی Real time PCR چند مرحله دارد که عبارت است از:
۱- Baseline rgion : در این مرحله هیپ گونه نوری قابل رویت نیست.
۲- Exponential phase : محصول دو رشته ای در هر چرخه دو برابر می شود و رشد تصاعدی مربوط به واکنش آغاز می شود.
۳- The liner phase: ترکیبات واکنش و کارایی آنها روبه اتمام است.
۴- The plateau phase: ترکیبات واکنش از بین می روند و افزایشی در میزان فلورسنت مشاهده نمی شود.
روش Real time PCR می تواند به دو صورت One step ( همزمان در یک واکنش ساخت cDNA از RNA و تکثیر آن صورت می گیرد) و Two step ( ابتدا ساخت cDNA و در واکنش دیگر تکثیر آن ) انجام میشود.
اصطلاحات موجود در Real time PCR
Standard Curve: منحنی استاندارد جهت آنالیزهای کمی
CT: به اولین چرخه‌ای که شدت فلورسنت بیشتر از خط پایه (Threshold)باشد چرخۀ آستانه یا CT گویند
Baseline: خط زمینه، جایی که هیپ گونه نور فلورسنتی قابل ثبت نیست.
Amplification plot: نموداری که در آن تعداد چرخه ها در مقابل شدت فلورسنت رسم می شود.
  کاربرد Real-time PCR
Real-time PCR در آزمایشگاه‌های تشخیصی میکروبیولوژی بسیار محبوب است و انواع مختلفی از تجهیزات و کیت‌های تجاری به منظور تشخیص سریع عفونت‌های ویروسی مختلف توسعه یافته‌اند. PCR غالبا برای تعیین مقدار DNA در نمونه موردنظر به کار می‌رود. این موضوع در بررسی پیشرفت عفونت‌های ویروسی با اندازه‌گیری میزان پاتوژن‌ها کمک‌‌کننده است.
PCR برای تعیین حضور توالی DNA یک میکروارگانیسم مشخص نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پیش از آن‌که نتیجه تست‌های سرولوژیک و یا کشت مشخص شود. آزمایش‌های Real-time PCR امکان حصول هر چه سریع‌تر به نتایج را فراهم می‌کنند. برخی از نتایج حتی در مدت زمانی کمتر از یک ساعت پس از نمونه‌برداری حاضر می‌شوند. این موضوع خصوصا در مبارزه علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)، اهمیت دارد؛ به این صورت که بیماران می‌توانند به سرعت هنگام بستری شدن از لحاظ این باکتری تست شوند. افرادی که MRSA مثبت هستند، می‌توانند قرنطینه شوند تا خطر ایجاد عفونت در سایر بیماران خصوصا آن‌هایی که در معرض خطر هستند، به حداقل برسد.
تکینک Real-time RT-PCR اخیرا بیش از پیش به عنوان وسیله‌ای برای سنجش میزان RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای این روش، تعیین میزان بیان یک ژن مشخص با اندازه‌گیری میزان mRNAهاست. ژن موردمطالعه می‌تواند ژنی باشد که در یک سلول سرطانی روشن‌ شده است. در این حالت، سنجش میزان mRNAهای حاصل از آن، امکان بررسی پیشرفت سرطان و تاثیر درمان‌های صورت گرفته را فراهم می‌کند.
تکینک Real-time RT-PCR اخیرا بیش از پیش به عنوان وسیله‌ای برای سنجش میزان RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای این روش، تعیین میزان بیان یک ژن مشخص با اندازه‌گیری میزان mRNAهاست. ژن موردمطالعه می‌تواند ژنی باشد که در یک سلول سرطانی روشن‌ شده است. در این حالت، سنجش میزان mRNAهای حاصل از آن، امکان بررسی پیشرفت سرطان و تاثیر درمان‌های صورت گرفته را فراهم می‌کند.
حساسیت فوق‌العاده PCR تضمین‌کننده این موضوع است که بیماری باقی مانده حداقل (minimal residual disease= MRD) می‌تواند پس از درمان اختلال شناسایی شود.  تشخیص سریع عود بیماری در انتخاب روش مناسب درمانی کمک کننده است. به عنوان مثال Real-time PCR می‌تواند در تشخیص لوسمی‌ها و لنفوم‌ها از روی translocationهایی مانند t(۹;۲۲) که مشخصه لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) است، سودمند باشد.
توانایی اندازه‌گیری دقیق میزان بیان ژن‌ها در درک نحوه بیمار شدن سلول‌ها و پیش‌بینی پاسخ آن‌ها به درمان حیاتی است. چه تغییراتی در رونویسی می‌توانند باعث سرطانی شدن سلول‌ها شوند؟ در پاسخ به درمان و یا در مواجهه با یک عفونت ویروسی کدام ژ‌ن‌ها روشن و کدام‌ها خاموش می‌شوند؟
البته سنجش میزان بیان ژن توسط Real-time PCR نتایجی نسبی به دست می‌دهد؛ به آن معنی که مقدار دقیق mRNAهای ساخته‌شده از یک ژن را اندازه‌گیری نمی‌کند. در این روش ما تنها مقدار رونوشت‌های تولیدشده را با برخی دیگر از ژن‌ها مقایسه می‌کنیم. این تفاوت به صورت fold differences (این که چند برابر است) بیان می شود. این مقایسه نسبی به عنوان مثال می‌تواند برای تعیین تفاوت‌ در بیان ژن‌های heat shock در سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های سالم انجام بگیرد. از دیگر کاربردها، مقایسه بیان یک ژن در یک بافت با بیان آن در بافتی دیگر، خصوصا زمانی که درمان به خصوصی انجام گرفته است، می‌باشد. ژنی که پاسخ آن سنجیده می‌شود، هدف و ژنی که با آن مقایسه می‌کنیم، calibrator نام دارد و معمولا نشان‌دهنده کنترلی است که روی آن درمانی صورت نگرفته است.