نمایندگی مواد مرک(Merck) در ایران – وارد کننده مواد شیمیایی مرک(Merck)

هدف مرک(Merck) این است که این شرکت را به نسل بعدی، بهتر از آنچه پیدا کردیم منتقل کنیم. این طرز فکر ما  است که به ما اجازه داده تقریباً 350 سال در زمینه تولید مواد شیمیایی قرار داشته باشیم . رشد شرکت مرک(Merck) از یک داروخانه خانوادگی در سال 1668 به یک شرکت دارویی و شیمیایی چند میلیارد دلاری امروزه نتیجه تلاش 13 نسل دانشمندان ، داروسازان و شیمی دانان است که به پیشبرد اکتشافات بهبود زندگی افراد در سراسر جهان اختصاص یافته است.

در سال 2010 کمپانی Milipore  توسط کمپانی Merck خریداری شد و فعالیت های این شرکت زیرنظر کمپانی بزرگ Merck قرارگرفته است، همچنین کمپانی Merck با خرید کمپانی سیگما آلدریچ (Sgma Aldrich) در سال 2015 به بزرگترین کمپانی درزمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی بدیل آمده است.

قسمتی از محصولات کمپانی Merck  به شرح ذیر است:

ثبت سفارش