فروش هدایت سنج پرتابل کمپانی wtw آلمان/خرید دستگاه ECمتر

استحکام بالا، سهولت در کارکرد و ضد آب بودن از قابلیت های سری پرتابل دستگاه هدایت سنج کمپانی wtwمی باشد.

مدل 3110 cond پرتابل کمپانی wtw آلمان

خرید هدایت سنج پرتابل

مشخصات محصول:

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
هدایت(conduct)،شوری(salinity)
 • محدوده اندازه گیری هدایت (µS/cm)
1999 … 0.000
 • حد تفکیک هدایت (µS/cm)
0.001,0.01,0.1,1
 • تصحیح دمایی اتوماتیک(nlf)

 

 

مدل 3210 cond پرتابل کمپانی wtw آلمان

خرید هدایت سنج پرتابل

مشخصات محصول:

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
مقاومت ویژه، هدایت(conduct)،شوری(salinity)
 • محدوده اندازه گیری هدایت
1999 … 0.000
 • حد تفکیک هدایت (µS/cm)
0.001,0.01,0.1,1
 • تصحیح دمایی اتوماتیک خطی و غیرخطی(nlf)،(lf)
 • قابليت ذخیره 200 نتیجه
 • قابلیت اتصال به تمامی مدل های الکترود هدایت کمپانی سازنده

 

مدل 3310 cond پرتابل کمپانی wtw آلمان

خرید هدایت سنج پرتابل

مشخصات محصول:

 • پارامترهای مورد اندازه گیری
مقاومت ویژه، هدایت(conduct)،شوری(salinity)،
TDS
 • محدوده اندازه گیری هدایت (µS/cm)
1999 … 0.000
 • حد تفکیک هدایت (µS/cm)
0.001,0.01,0.1,1
 • درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار Multilab Importer
 • قابليت ذخیره 5000 نتیجه
 • قابلیت اتصال به تمامی مدل های الکترود هدایت کمپانی سازنده
 • تصحیح دمایی اتوماتیک خطی و غیرخطی(nlf)،(lf)

 

ثبت سفارش